Gràcies a aquest web serem capaços d’agilitzar les nostres sol·licituds


Si hi ha un tema complex i que sovint requereix de molt temps, aquest és sens dubte la tramitació de qualsevol tipus de certificat que haguem de fer davant un registre civil. Al cap ia la fi, en funció del certificat que necessitem, caldrà que aportem diferent dades, amb els quals començarem uns tràmits dels quals haurem d’estar pendents en tot moment fins a obtenir el nostre certificat. No obstant això, gràcies a la pàgina web certificadodelregistrocivil.es, podrem accedir als serveis d’una empresa independent (i que no forma part de cap organisme del Govern d’Espanya) gràcies a la qual podrem tramitar i gestionar fàcilment les sol·licituds que haguem de fer davant de qualsevol Registre Civil del país. Sense mals de cap, evitant desplaçaments i sense perdre hores en el Registre, de forma fàcil i ràpida.

 

Què ens ofereix una pàgina web així?
Com hem comentat, aquest tipus de tràmits solen portar temps i més encara si ha de desplaçar-davant del Registre corresponent, i això acaba amb la nostra paciència.
Sovint ens trobem amb molts inconvenients, tant en omplir sol·licituds, com si ens hem de desplaçar perquè desconeixem com obtenir el certificat, de manera que fa necessari comptar amb el servei d’una empresa especialitzada en aquest tipus de gestions.
Si a més d’això, tenim en compte que podrem accedir a una sèrie de serveis afegits, com pot ser l’enviament certificat dels documents per missatgeria (és a dir, un lliurament segura), la tramitació de certificats especials com ara la sol·licitud de la Postil·la de l’Haia, o bé tenir la seguretat que es posaran en contacte amb nosaltres si falta alguna dada (o si hi ha informació errònia) que sigui necessari per a finalitzar la tramitació, sens dubte serà més que interessant comptar amb un servei com aquest.

D’altra banda, i tot i que l’Administració posa a disposició dels ciutadans un servei online on realitzar aquests tràmits, avui dia no podem fer totes les gestions relacionades amb els certificats, només una molt petita part pot realitzar-se, el que fa necessari acudir personalment al Registre Civil, o al Jutjat de Pau en funció del tràmit que vulguem dur a terme, o realitzar aquest tràmit de la manera que ens indiquin els funcionaris, el que fa estar fins a diversos dies per intentar posar-nos en contactes amb ells, per el que ni és pràctic per a l’usuari ni tampoc efectiu.

Com funciona un servei com aquest?
D’altra banda, molta gent es preguntarà com funciona aquest tipus de servei de tramitació de certificats. El portal certificadodelregistrocivil.es l’hi posa fàcil, només han d’accedir i triar l’opció de certificat de naixement, matrimoni o defunció, i omplir els apartats corresponents amb la informació que necessitem per a realitzar les gestions oportunes, i obtenir el certificat que necessita, així mateix en l’opció triada també pot marcar l’opció de postil·lar aquest document si ho necessita, perquè produïsca efecte en un país estranger. Un dels avantatges que obtindrem, és la rapidesa a l’hora de realitzar la sol·licitud, pot entrar al nostre web a qualsevol hora del dia i de la nit i nosaltres gestionarem la seva sol·licitud el més ràpidament possible, sàpiga també que podran realitzar la gestió per l’obtenció del certificat que necessiti en qualsevol registre o Jutjat de Pau del territori nacional, així mateix si el fet registral ha tingut lloc en un altre país i ja ha inscrit el naixement, el matrimoni o defunció en algun Consolat General d’Espanya a l’estranger, o l’ha inscrit al Registre Civil Central de Madrid, també es faran càrrec de gestionar aquesta sol·licitud i li podran enviar el Certificat a qualsevol part del món, incloent la legalització del document amb la postil·la de la Haia.

Tampoc han de preocupar si desconeix alguna dada o les dades aportades contenen algun error ja que es posaran en contacte amb vostè a través del seu correu electrònic.
Finalment, si tenim qualsevol dubte sobre algun dels tràmits que podem realitzar, sobre quin tipus de documentació necessitem presentar, o bé si no tenim clar si aquest servei s’adapta a les nostres necessitats, podrem posar-nos en contacte amb l’empresa en qualsevol moment gràcies al formulari de contacte que ens trobem en la pròpia pàgina web i més podrà veure com va el seu tràmit en una altra opció del web.

Encara té dubtes sobre els certificats?
Finalment, és molt habitual també tenir dubtes relacionats amb els diferents tràmits i els diferents tipus de certificats que existeixen. Per aquest motiu, a més dels serveis que ja hem comentat, cal ressaltar una última avantatge a la qual tindrem accés gràcies a aquesta pàgina web: un bloc amb tota la informació

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà.