Lleida,  13 de juny de 2017.- L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes per valor de 49.600 euros a 2 projectes a la província de Lleida destinats a fomentar l’autonomia i la qualitat de vida de persones en situació de dependència.

Aquesta convocatòria contempla tres grans eixos d’actuació: l’atenció a les persones grans, l’atenció a persones amb discapacitats o amb malalties mentals, i la humanització de la salut. Més enllà de l’atenció sociosanitària, aquest programa té l’objectiu de prevenir i respondre a l’aïllament social. A més, potencia el suport psicosocial per a l’entorn familiar i relacional de la persona dependent, promou l’oci i el temps lliure inclusius i l’enfortiment dels llaços socials.

L’aportació a la Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència serà aquest 2017 de 4,5 milions d’euros destinats a 210 entitats socials. Aquesta és la primera convocatòria en resoldre’s del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, que impulsa anualment l’Obra Social ”la Caixa”.

En total, aquest any es preveu destinar més de 19,8 milions d’euros al programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials que atenen diferents àrees, sempre amb el propòsit d’oferir oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social..

Amb una inversió de 4,5 milions d’euros, s’han seleccionat 210 projectes a través dels quals més de 67.000 persones en situació de dependència tindran oportunitats de millora

Per a la selecció dels projectes, a més d’avaluar els objectius, la metodologia i l’impacte previst, també s’ha valorat la complementarietat amb els recursos existents en el territori, el suport de l’Administració i la col·laboració efectiva entre las entitats a través del partenariat, la participació dels destinataris, el voluntariat i la implicació de la comunitat on es desenvolupen.

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha expressat el seu agraïment a totes les entitats que han participat en aquesta convocatòria: “El suport i la contribució de les persones que treballen diàriament en les entitats socials i les ONG és el capital més important que tenim. L’entrega i l’entusiasme amb què aquestes persones treballen a diari per fer d’aquesta una societat més justa els fa absolutament imprescindibles”, ha assenyalat el President de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Convocatòries d’ajuts a projectes socials 2017

Les línies d’actuació de les Convocatòries 2017 donen continuïtat a les establertes el 2016:

Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, la discapacitat i la dependència  

Projectes que fomenten la qualitat de vida, independència i autonomia de les persones amb discapacitat o d’aquelles que, per raons d’envelliment o malaltia, pateixen un deteriorament de les seves capacitats i la seva salut.

Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

Projectes que promouen el desenvolupament educatiu i social de nens, nenes i joves, així com la igualtat d’oportunitats per a persones en situació vulnerable i de pobresa, sempre potenciant la família com a nucli actiu de tots els seus integrants.

Habitatges temporals d’inclusió social

L’accés a l’habitatge significa l’accés a una autonomia plena per a col·lectius en risc d’exclusió. Aquesta convocatòria es dirigeix a entitats que treballen per garantir aquest dret a persones amb discapacitats o en situació vulnerable.

Inserció sociolaboral

Projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social. També hi són convidades entitats que milloren l’ocupabilitat i la creació de llocs de treball.

Interculturalitat i acció social

La convivència ciutadana de cultures diferents en espais comuns és imprescindible per construir una societat justa. Convocatòria per a entitats que treballen per la participació social, l’enfortiment de les comunitats, la prevenció de la violència i la mediació.

Acció social en l’àmbit rural

Les àrees rurals suposen reptes específics per la baixa densitat de població i l’envelliment demogràfic. Els projectes d’aquesta convocatòria hauran de promoure l’autonomia de les persones grans i dependents i treballar per la inserció sociolaboral de persones de totes les edats en el camp.

 

Premis ”la Caixa” a la innovació i transformació social

Un any més, l’Obra Social “la Caixa” farà un reconeixement especial a aquells projectes més disruptius, per implementar nous models d’intervenció social o de gestió, o per aportar una visió transformadora de la societat, amb la tercera edició dels Premis ”la Caixa” a la Innovació i Transformació social.

Deu premis de 15.000 de euros suposaran un impuls  extra per a cadascun dels projectes seleccionats per respondre als reptes actuals i per mostrar capacitat per modificar una problemàtica social d’una manera sostenible.

 

Obra Social: 510 milions de pressupost

El compromís de l’Obra Social “la Caixa” amb les necessitats de la societat en la qual desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un dels seus trets més definitoris des del seu naixement el 1904, continua més vigent que mai. L’entitat treballa amb un objectiu ineludible: contribuir a la construcció d’una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més les necessiten.

D’acord amb aquests principis i objectius, l’entitat manté el 2017 la mateixa voluntat de consolidar i intensificar la tasca de l’Obra Social. Això es tradueix en un augment del seu pressupost fins arribar als 510 milions d’euros, davant els 500 dels nou anys anteriors. Globalment, la Fundació Bancària “la Caixa” va impulsar el 2016 prop de 50.000 iniciatives, de les quals es van beneficiar més de 10,5 milions de persones.

La inversió es focalitza prioritàriament en el desenvolupament de programes socials amb vocació transformadora. La lluita contra la pobresa infantil, el foment de l’ocupació entre col·lectius vulnerables, l’envelliment actiu i saludable de la gent gran i l’atenció a malalts avançats segueixen sent les línies prioritàries de treball. L’aposta per la investigació i el coneixement, així com el suport a la cultura, són també senyes d’identitat de la institució.

 

PROJECTES SELECCIONATS A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Convocatòria de Promoció de l’Autonomia i Atenció a l’Envelliment, a la Discapacitat i a la Dependència 2017

ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA

POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL PER A L’AUTONOMIA PERSONAL DE LLEIDA

El Centre d’Atenció Integral és el nou centre a Lleida que oferirà un innovador ventall de serveis adreçats a les persones amb discapacitat i/o persones amb afectacions d’origen neurològic. La finalitat d’aquest nou centre, serà disposar dels recursos socials i sanitaris que contribueixen eficaçment a fomentar el màxim grau possible d’autonomia personal, dins de tres àmbits principals d’actuació: serveis de promoció de l’Autonomia Personal i la Vida Independent; serveis de Neurorehabilitació Funcional i, programes de Sensibilització i participació Social. L’objectiu és que, a partir d’un abordatge integral s’ofereixi una cartera de serveis socials i sanitaris que contribueixin eficaçment a fomentar el màxim grau possible d’autonomia personal.

Import concedit: 28.160€

Beneficiaris directes: 130

ASSOCIACIÓ PER L’AGRICULTURA TERAPÈUTICA L’AURÓ

RESPIR FAMILIAR TERAPÈUTIC

El projecte Respir Familiar Terapèutic es dirigeix principalment al col·lectiu de nens/es  amb discapacitat i consisteix en estades de dos dies a les instal·lacions de l’Auró, úniques a l’Estat Espanyol pel seu disseny terapèutic i d’accessibilitat universal. Durant l’execució del programa Respir, es realitzen 4 teràpies diferents per potenciar l’autonomia, el benestar i la millora bio-social dels usuaris participants: teràpia aquàtica amb gossos, zooteràpia, horticultura, i art escènic i plàstic. L’objectiu és fomentar les capacitats en un entorn natural únic.

Import concedit: 21.440€

Beneficiaris directes: 2.295

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà.