Estudi Absentisme 2017-Lleida-14 nov (1)

El perfil del treballador/a absentista és home, de 31 a 40 anys i amb menys de 3 anys d’antiguitat en l’empresa

Només el 3,89% dels treballadors de més de 60 anys agafen la baixa

 

L’absentisme és un factor que condiciona l’operativa de les empreses i ha crescut de forma notable els últims mesos, coincidint amb el repunt d’afiliació a la Seguretat Social. Aquest increment de les baixes laborals per malaltia comuna (l’11% abans esmentat) obliga que moltes empreses reconsiderin si estan abordant realment la problemàtica d’una manera eficient.

Segons l’anàlisi presentada en el ‘III Observatori d’absentisme de Catalunya’, realitzat per Asepeyo entre 82.000 empreses i 666.000 treballadors, el perfil predominant del treballador/a absentista a la província de Lleida és home, de 31 a 40 anys i amb menys de 3 d’antiguitat en l’empresa.

Els dies de la setmana amb més incidència en baixes són els dilluns i els dimarts, amb gairebé la meitat dels casos, i prop del 64% tenen una durada inferior als 15 dies.

L’estudi destaca que a la província de Lleida s’emeten menys baixes per recaigudes que a la resta de Catalunya, amb només un 6%, dada que s’allunya de la comunitat en gairebé un 1,5% menys. Resulta d’especial interès destacar que els treballadors més grans de 60 anys són els que menys agafen la baixa, amb només un 3,89% dels casos.

La causa més freqüent de baixa a Catalunya és la patologia traumatològica (relacionada amb la zona lumbar), amb una mitjana de 37 dies de baixa a l’any, seguida de les psicològiques, amb una mitjana de 53 dies anuals.

A nivell estatal, Asepeyo ha fet una recerca per mesurar la gestió de l’absentisme en les empreses. L’estudi revela que el 71% de les organitzacions no tenen un pla de millora per gestionar l’absentisme i els fa falta un model de diagnòstic específic de les absències o assistències.

L’especialista en Prevenció Joan Junyent, ha insistit en la importància d’impulsar la cultura preventiva a les empreses, com a eina per fomentar el canvi d’actitud dels empleats i contribuir a un entorn més segur. La Dra. Elena Juanola, directora de l’ICSSL de la Generalitat de Catalunya, ha clausurat avui l’acte de presentació de l’Observatori i ha lliurat els diplomes acreditatius de l’obtenció del bonus a 55 empreses de la província de Lleida, per la seva gestió en prevenció de riscos laborals durant l’exercici 2014.

Sobre Asepeyo

Asepeyo és una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que compta amb 178 centres propis. La Mútua dóna servei des de l’any 1915. Actualment cobreix en accident de treball  281.930 empreses, amb un total de 2.144.425 treballadors protegits. A Catalunya, el servei s’estén a 82.290 empreses i protegeix vora 666.000 treballadors, amb una xarxa assistencial pròpia de més de 40 centres assistencials.

 

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà.